การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิติการเข้าชม

 

 

*****************************

ฝากกดไลค์ กดแชร์ ให้กำลังใจเด็กๆ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านด้วยค่ะ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
ทีมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จ.น่าน

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร

ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา


link หน่วยงาน

 
 
  

แนะนำบุคลากรใหม่

นายอดิศักดิ์ สิทธิยศ

สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาววิกรานต์ อนุภาพ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวมินตรา ปัญญาภู

สอนวิชาสังคมศึกษา

 

วิดีโอโรงเรียน