การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิติการเข้าชม

 

 

*****************************


 

*****************************

 

 

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.   


   
  คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา เตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงงานร่วมกับนักเรียนแกนนำในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางสาวเขมจิรา เพตะกร ศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ขอให้ดวงวิญญาณสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเถิด
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมส่งตัวคุณครูอภินันท์ มิ่งเมือง ณ โรงเรียนบ้านส้าน “คุรุราษฎร์รังสรรค์”
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมส่งตัวคุณครูมลฤดี เตชะตา ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการอบรมโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดพิธีมุทิตาจิตแด่คุณครูอภินันท์ มิ่งเมือง คุณครูมลฤดี เตชะตา และคุณครูปารมี มะโนคำ เนื่องในโอกาสย้ายปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โรงเรียนบ้านส้าน ”คุรุราษฎร์รังสรรค์” และบรรจุพนักงานราชการ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นายศิลป์ชัย จิตตรง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นางจิราภา อินสองใจ หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ศักดิ์ อินปา งานกิจการนักเรียน และนางสาวศิราภรณ์ ศิริกันไชย นักจิตวิทยาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมโครงการอบรมการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังสุขภาวะทางจิต สำหรับนักเรียนและนิสิตด้วยศิลปะบำบัด โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
  นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ครูวิชาการ) และนางสาวมนัลยา จินะแปง (ครูแอดมิน Q info ) ร่วมประชุม “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : ภาคเหนือ” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญญาณัฐ เพตกร และเด็กหญิงหทัยชณุช ทับทิมอ่อน นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ที่แข่งขัน Sudoku Online เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยนางสาวกาญจนา ยศหล้า เป็นครูที่ปรึกษา
  วันที่ 28 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตก
  วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพพ่ออุ้ยคำ รินฤทธิ์ คุณพ่อของคุณลลิตา ทับทวี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
  วันที่ 24 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมงานกฐิน ณ วัดดอนแก้ว 
  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง และกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
 
“พระปิยมหาราช”
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะสงฆ์ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรม เพื่อปรึกษาเเลกเปลี่ยน แนวทางการดำเนินการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกนกรัตน์ สุขทอง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” ของนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ประจำปี 2563 และยินดีกับคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลชมเชย
  วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 คณะครูแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และการอบรมภาษาไทย สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา และธนาคารกสิกรไทย ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมอบรองเท้าและถุงเท้านักเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมแก่นายวีรวัฒน์ ขอดเตชะ ที่เป็นผู้ร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ”
  วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม แสดงความยินดีกับคุณครูนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์ร่วมทบทวน ปรับปรุง แก้ไขงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องพฤกษศาสตร์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ที่อนุเคราะห์พันธุ์ปลากินพืช เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนตามโครงการเลี้ยงปลากินพืชในวันที่ 14 ตุลาคม 2563
คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมจิตอาสา และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง
“ถวายบังคมพระบรมนาถ กราบพระบาท น้อมรำลึก พระภูมี” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตั้งสัตย์ปฏิญาณการทำความดี ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเยี่ยมเด็กหญิงทิพย์รดา รุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งป่วยด้วยโรคไต พร้อมมอบข้าวสารที่ได้รับอนุเคราะห์จากวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม และทุนการศึกษาซึ่งได้รับการอนุเคราะห์โดยครอบครัวคุณพีรพงศ์ อินไชย (ร้านเสริมสวยแก้ว) และได้ติดตามนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมงานกฐินวัดพร้าวและวัดหัวน้ำ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563
  นักเรียนฟ้อนรำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ฟ้อนรำบวงสรวงงานยกฉัตร ยกช่อฟ้า และร่วมงานกฐินวัดสร้อยพร้าว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมขบวนแห่และโรงทาน งานทำบุญกฐินวัดกลาง วันที่ 10 ตุลาคม 2563
นักเรียนนาฎศิลป์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมฟ้อนรำพื้นเมืองและระบำชาติพันธุ์ต้อนรับคณะทำบุญกฐินวัดกลาง วันที่ 9 ตุลาคม 2563
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะครูนำนักเรียนพัฒนาวัดกลางเพื่อเตรียมรับงานทำบุญทอดกฐิน
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ตำรวจโรงเรียน สถานีตำรวจภูธเชียงกลาง ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานฯ แก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นักเรียนแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน

 

  
 
 
วิดีโอโรงเรียน