การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


การเผยแพร่ผลงานครู

ครูศิลป์ชัย  จิตตรง กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูสุณัฐชา  ยวงคำ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My Favorite Fables สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูมลฤดี  เตชะตา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง กรด-เบส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

* ครูจิราภา  อินสองใจ รายงานผลรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิตการเข้าชม

 

*****************************


 

*****************************

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาทอด ณ วัดกลาง ตำบลพระธาตุ

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านในวันที่ 27 ตุลาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

เมื่อ 20 มิ.ย. 61 เวลา 1000 น. คุณสุภาพ สิริบรรสพ เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ, พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 32, ร.อ.สายชล ชัยชนะ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ฐานบ้านปรางค์, คุณเอกชัย ตาเต็ง ผู้แทน บริษัท scg, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 38, คณะแม่บ้านตำรวจ, เจ้าหน้าที่ ตชด.325 และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิตฝายพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ในการนี้ได้เชิญ ร.ต.ณัฐพงษ์ ถิ่นโท หัวหน้าทีมครูฝายมีชีวิต กองพันทหารม้าที่ 15 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมเชิงวิชาการส้รางฝายมีชีวิตทางโรงเรียนพระธาตุได้จัดตั้งทีครูฝายฯ เยาวชนจำนวน 40 คนโดยมีหัวหน้าทีมครูฝายฯ เยาวชน จำนวน 8 คน ที่ได้รับจัดตั้งมาเป็นผู้เรียนรู้งานในภาคปฏิบัติ
ทั้งนี้ครูฝายฯ เยาวชนยังได้รับองค์ความรู้เรื่องการคัดไม้ไผ่ให้สามารถใช้งานได้กับงานโครงสร้างหลักตัวฝายฯ และการผูกรัดเชือกเพื่อยึกโยงโครงสร้างฝายฯ , การกรอกทรายใส่กรอบ, การพับกระสอบทรายและเรียงกระสอบทรายแบบลายเกล็ดปลา เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาฝายฯ ต่อไป

ข้อมูลพื้นที่ 

1.บ้านพร้าว หมู่ที่2 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ครัวเรือน 175 ครัวเรือน ประชากร 590 คน
2.ลำน้ำที่สร้าง ลำน้ำห้วยปลากั้ง พิกัด C7QPB 979391
3.พื้นที่ทั้งหมด 2450 ไร่
4.พื้นที่ทางการเกษตร 1200 ไร่
5.พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 500 ไร่
6.ผู้ประสานงาน(อาจารย์) อาจารย์ศิลป์ชัย จิตรตรง เบอร์โทรศัพท์ 098-7476801
7.ผู้รับผิดชอบ ส.ท. เอกชัญ เขื่อนเพ็ชร์ เบอร์โทรศัพท์ 093-1383466

ข้อมูลฝายฯ 

1.ชื่อฝายฝายพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ร.9
2.ขนาด กว้าง 3 ยาว 3 เมตร สูง 1.2 เมตร
3.ฝายมีชีวิตลำดับที่ 6 ของอำเภอเชียงกลาง
ลำดับที่ 46 ของจังหวัดน่าน
ลำดับที่ 848 ของประเทศไทย
4.วัสดุอุปกรณ์ - ไม้ไผ่ 700 ลำ
- กระสอบทราย 4500 ใบ
- เชือกใยยักษ์ 120 กก.
- ทราย 140 คิว
- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 5 เส้น
- วาล์วปิด-เปิด 2 ตัว
5.ระยะเวลาในการสร้าง 20 - 23 มิ.ย. 61
5.จำนวนคนงาน 200 คน/วัน

ความคืบหน้า

1.โครงสร้าง 50%
2.การยึดโยงโครงสร้างด้วยเชือก 50%
3.การกรอกกระสอบทราย 20%
4.ความคืบหน้าภาพรวม 40%

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

รูปภาพมอบฝ่ายมีชีวิต

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

********************************************************

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.   


   
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมต้อนรับคุณครูกาญจนา ยศหล้า วิชาเอกคณิตศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม.2
 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่มาส่งคุณครูย้ายจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณครูศิราภรณ์ ศิริกันไชย วิชาเอกคณิตศาสตร์ และคุณครูพงษ์ศักดิ์ อินปา วิชาเอกภาษาจีน สู่ครอบครัวพระธาตุพิทยาคม วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศุราลักษณ์ แก้วโก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคุณครูสุณัฐชา ยวงคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินแบบล้านนา ในพิธีทอดผ้ากฐินประทานจากท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล ณ วัดกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
  นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบเกียรติบัตรแก่นายกีรติ คันถี เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สถานศึกษาต้นแบบด้านดนตรีไทย โดยนางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน วันที่ 28 ตุลาคม 2562 
  "น้อมรำลึกพระปิยะมหาราช" โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562
  ผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบคุณคุณวรรณิกา เครือเทพ ปราชญ์ท้องถิ่นในการทำขนมอบ ที่อนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการการทำขนมอบให้กับนักเรียนในวันที่ 20 ตุลาคม 2562
  คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง "ก้าวนี้เพื่อน้อง" #Run for Kids#1 ในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนายอภิยุทธ หมื่นไธสง รองชนะเลิศ รุ่น 13-18 ปีชาย ในการ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
  ชาวตำบลพระธาตุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นำโดยทีมบ้าน -วัด -โรงเรียน- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 18 ตุลาคม 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีสากล วงโยธวาทิต แก่นักเรียน ในวันที่ 18-21 ตุลาคม 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ให้ติดตั้งคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดรัชดา ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินในชั้นเรียน สำหรับครูสหวิทยาเขตวรนคร วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สปค. โรงเรียนปัว
  นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานจัดกิจกรรม "ชวนคนเชียงกลาง ออกกำลังกาย" ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลพระธาตุ ณ สนามโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันที่ 25 กันยายน 2562 
  นางสาวอรวรรณ พรมรักษ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นักเรียนทุนดำรงชัยธรรม (แกรมมี่ ) กำลังจะบรรจุครูคืนถิ่น ที่โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร) ได้มาแนะแนว สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน สร้างฝันให้กับน้องๆ ในวันที่ 23 กันยายน 2562
 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 โครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชน ขยายผลอย่างยั่งยืน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการนิเทศติดตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในวันที่ 16 กันยายน 2562
วันที่ 14 กันยายน 2562 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมนำเสนอผลงาน แกนนำเยาวชนก๋วยสลากน่าน เรื่อง "วัยรุ่น วัยใส วัยเสี่ยง กับเรื่องของ เอดส์ เพศศึกษา และความรัก” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
วันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ แก่นักเรียน สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วันที่ 10 กันยายน 2562
 นักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานไตลื้อ จังหวัดน่าน ในวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สหวิทยาเขตน่านเหนือ (วรนคร และศิลาทอง) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขัน 49 รายการ จำนวนนักเรียน 124 คน

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สหวิทยาเขตน่านเหนือ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ไปแข่งขันต่อระดับชาติ 11 รายการ (สรุป 35 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง)

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เด็กมัธยมน่าน ปีการศึกษา 2562 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว และโรงเรียนธาราบรรพตเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 นักเรียนตัวแทนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงสุกร ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์บริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้ารับการอบรมจิตอาสา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
นายเอกรัตน์ กันทะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถาน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านสถาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน และโรงเรียนนวัตกรรมรักษ์ป่าน่าน สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562
 แกนนำนักเรียนเลี้ยงสุกรเข้ารับการอบรมการเลี้ยงสุกร ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้าร่วมค่ายเยาวชนน่าน เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนปัว

นางสาวกัญญาภัค วิทยาเลิศ นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ในกิจกรรม "สังคมศาสตร์วิชาการ" การแข่งขันทักษะวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และฟังการบรรยาย เรื่อง "การเรียนรู้และการปรับตัวในสังคมดิจิทัล" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ในวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้ารับการอบรมโครงการบ่มเพาะยุวศิลปิน นาฏยศิลป์ ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7 โดย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนปัว
  กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยดร.สมพร สามทองกล่ำ และคณะ ร่วมกับบุคลากรในเครือข่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ "ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน สู่ศาสตร์การเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน" ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้นำชุมชน ในการนี้ดร.สมพร สามทองกล่ำ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้านเสริมสวยของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม PP Beauty Salon เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน วันที่ 3 สิงหาคม 2562 
  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
  วันที่ 31 กรกฎาคม ตัวแทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดพร้าว
  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
  ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเชียงกลาง
  นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางมลฤดี เตชะตา ครูผู้รับผิดชอบงานแผนงาน เข้าร่วมการอบรม เรื่อง The Future of Strategic Management โดย ดร.ชาญ คำภิระแปลง เป็นวิทยากร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนน่านนคร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีไทยแก่นักเรียน สนับสนุนโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพระธาตุ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองศาสนา บ้านน้ำคา ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ลานวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำสู่อาชีพ" โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน และสร้างรายได้ระหว่างเรียน วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ สามารถหารายได้ระหว่างเรียน และรู้จักการทำงานร่วมกัน วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมโดยนางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วย นางจิราภา อินสองใจ ครูผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 "Mental Health in a Changing World: The New Challenges" "โลกเปลี่ยนไป: มิติใหม่สุขภาพจิต" 18th Annual International Mental Health Conference ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดโครงการอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโดยแกนนำลูกเสือที่ผ่านการอบรมฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
  ครู และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ Oxygen Run for Life ครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ปี อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรรณไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เรื่องพรรณไม้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและชุมชน วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
  ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนแกนนำร่วมการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 69 รูป และกิจกรรมดำนา ในโครงการชวนกันทำดี "เข้าพรรษา...ข้าวนาบุญ" แสงทองของคนน่าน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ แปลงข้าวนาบุญ (แสงทองรีสอร์ท) 
  ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาของตำบลพระธาตุ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพร้าว

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 สนับสนุนโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้าค่ายโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ทำดี ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ สนับสนุนโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน (พืชสวน)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

สัมมนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "พชอ.ร่วมคิด สุขภาพจิตร่วมใจ คนไทยมีความสุข" ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์" เพื่อรำลึกถึงพระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกของโลก และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

แกนนำนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมหว่านข้าว ในแปลง "ข้าวนาบุญ...แสงทองของคนน่าน" ซึ่งคุณชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน

 

  
 
 
วิดีโอโรงเรียน