ทะเบียนพรรณไม้และการถ่ายภาพพรรณไม้

       
 
หน้าแรก
   

 

  001-สะเดา 002-ขี้เหล็ก 003-กาสะลอง
       
  004-ต้นขนุน 005-ลิ้นไม้ 006-พญาสัตบรรณ
       
  007- อโศกอินเดีย 008-ตะกู,ตุ้มหลวง 009-มะมื่น
       
  010-ตะเคียน 011-ประดู่ 012-เต่าร้าง
       
  013-ต้นสัก 014-มะเดื่อ 015-ยูคาลิปตัส
       
  016-กัลปพฤกษ์ 017-ไทร 018-สาระพี
       
  019-นนทรี 020-ฉ่ำฉา , ก้ามปู 021-มะค่าโมง
       
  022-มะตาเสือ 023- ชาทอง 024-ราชพฤกษ์
       
  025-มะยม 026-มะละกอ 027- ไผ่รวก
       
  028-ไผ่ไร่ 029-มะขาม 030-ชงโค
       
  031-เปล้าน้อย 032-หนวดปลาหมึกแคระ 033-พุทรา
       
  034-ลิ้นมังกร 035- หว้า 036- หูหวาง
       
  037-ต้นโกสน 038-หางนกยุงฝรั่ง 039-ลิ้นจี่
       
  040-มะม่วง 041-ชบา 042-หมากเหลือง
       
  043-หมากเขียว 044- เฟื่องฟ้า 045-มะนาว
       
  046-หูปลาช่อน