หน้าแรก
       
 

046-หูปลาช่อน

   
       
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง หูปลาช่อน

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-032

 

ไม้พุ่ม ความสูง 1 เมตรความกว้าง 1 เมตรลำต้น ผิวลำต้นเรียบข้อปล้องเห็นปล้องชัดเจนสีของลำต้น ต้นอ่อนจะเป็นสีเขียวต้นแก่สีแดงน้ำตาลชนิดใบเลี้ยงเดี่ยวขนาดความกว้าง 7 เซนติเมตรยาว 10 เซนติเมตรการเรียงตัวของใบบนกิ่งจะเรียงสลับกันรูปร่างแผ่นใบจะเป็นรูปใบหอกปลายใบจะยาวคล้ายหางรูปร่างของโคนใบคือลอบเรียว
รูปร่างของใบเป็นใบหยักดอกเป็นดอกช่อตำแหน่งที่ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่งสีของดอกจะเป็นสีแดงเลือดหมู กลีบเลี้ยง 9 กลีบแยกกัน กลีบดอก 9 กลีบแยกกันจะไม่มีกลิ่น รูปร่างของดอกแยกกัน