หน้าแรก
       
 

042-หมากเหลือง

   
       
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง หมากเหลือง

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-042

 

ปาล์ม สูง 5.52 เฃนติเมตร ทรงพุ่มรูประฒังคว่ำสูง 2 ลำต้นมีลายคล้ายข้อปล้อง โค้งงอและตั้งตรงได้ เป็นกอประมาณ 5–12 ต้น ใบมีลักษณะเป็นรูปขนนก แผ่นใบมีสีเขียวอมเหลือง ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองอ่อนเป็นอยู่ใต้กาบใบ