หน้าแรก
       
  038-หางนกยูงฝรั่ง    
       
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง หางนกยูงฝรั่ง

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-038

 

ต้นไม้ 21.57 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 2.5 เมตรผิวลำต้นเรียบไม่มีร่อง ใบประกอบแบบเรียบเรียงตรงข้าม แบบใบเป็นแบบขนนกปลายคู่ ทรงพุ่มเป็นรูปร่ม รูปใบกว้าง 0.3 เฃนติเมตร ยาว 1 เฃนติเมตร ใบมีสีเขียวอ่อน โคนใบรูปมน ปลายใบเป็นแบบตัด ขอบใบเป็นแบบเรียบและขนาน ดอกป็นช่อแบบกระจะออกตามลำต้น หรือกิ่งสีของดอกสีส้มแดง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียวอ่อน กลีบดอกแยกกันจำนวน 5 กลีบ สีส้มแดง มีเกสรตัวผู้จำนวน 1 อัน สีเหลืองมีเกสรตัวเมียจำนวน 9 อัน สีแดง ตำแหน่งรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ มีกลิ่นฉุน กลีบดอกเป็นรูปกากบาท ผลสดมีสีเขียว ผลแห้งมีลักษณะเป็นฝัก มีเมล็ดจำนวน 37 เมล็ด เป็นรูปวงรีขนาดประมาณ 0.2 เฃนติเมตร สีเขียวอ่อน