หน้าแรก
       
       
  037-ต้นโกสน    
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ต้นโกสน

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-037

 

ไม้พุ่ม สูง 2.60 เมตรทรงพุ่มรูปไข่กว้าง 1.50 เมตร ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองและใช้รากเป็นที่ยึดเกาะผิวของลำต้นแตกเป็นเส้นสีของลำต้นที่อ่อน
จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนต้นที่แก่จะเป็นสีน้ำตาลเข้มซึ่งมียางขุ่นออกสีน้ำตาลใบประกอบแบบขนนกสีของใบจะเป็นสีเขียวอ่อนและสีแดงออกสีเขียวขนาดของใบกว้าง 5 เซนติเมตรยาว 25 เซนติเมตรรูปร่างของใบปลายจะแหลมโคนใบเป็นรูปลิ่ม รูปร่างใบเรียบซึ่งมีลักษณะพิเศษของใบมีเส้นใต้ใบที่เห็นได้ชัดเจน