หน้าแรก
       
       
  035-หว้า    
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง หว้า

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-035

 

เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 5-12 เมตร การแตกกิ่งเป็นทรงแหลมสูง ปลายกิ่งตั้งกระจายกึ่งกลางลำต้นผิวเปลือกของลำต้นชั้นนอกมีสีเทาขาวผิวขรุขระ ใบ เป็นใบเดี่ยวเกิดเป็นคู่อยู่ตรงข้างระนาบเดียวกัน แผ่นใบรูปไข่รี ปลายใบโค้งมน ผิวใบเรียบลื่นดอกเป็นช่อเกิดทางปลายกิ่งมีรากดอกคล้ายไข่มดผลสดเป็นเป็นช่อเมื่อสุกมีสีม่วงดำ
ผิวเรียบเนื้อฉ่ำมีรสฝาดหรือหวานปนฝาด เมล็ดกลมสีขาว การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหว้าขึ้นได้ดีกับดินทุกชนิดชอบแสงแดดจัด
แต่ความชื้นปานกลาง