หน้าแรก
       
       
  034-ลิ้นมังกร    
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ลิ้นมังกร

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-034

 

ไม้ล้มลุก มีใบเกิดจากหัวที่โผล่ออกมาพ้นดินเป็นกอ ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ขนาดของใบกว้างปรมาณ 4-7 เซนติเมตร ลักษณะใบยาวปลายแหลม แข็งเป็นมัน ขอบใบเรียบ โค้งงอเล็กน้อย ขอบใบมีสีเหลืองกลางใบสีเขียวอ่อน ประด้วยเส้นสีเขียวเข้ม ก้านดอกประกอบด้วยกลุ่มดอกป็นชั้น ๆ ลักษณะดอกเล็ก ดอกมีสีขาวมีกลีบประมาณ 5 กลีบ ขนาด 2 เซนติเมตร