หน้าแรก
       
       
  033-พุทรา    
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง พุทรา

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-033

 

เป็นไม้ต้น สูง 5 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 3 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมวงรี กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ท้องใบจะมีขนสีน้ำตาลหรือขาว หลังใบสีเขียวเข้ม ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ กลีบดอกสีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อน ผลเป็นผลสด รูปทรงกลม เมื่อสุกสีเหลือง กินได้ หวานอมเปรี้ยว