หน้าแรก
       
       
  031-เปล้าน้อย    
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง เปล้าน้อย

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-031

 

ไม้ต้นสูง 7.53 เมตรทรงพุ่มรูปไข่กว้าง 3 เมตรผิวลำต้นหยาบขรุขระสีน้ำตาล ไม่มีน้ำยางใบประกอบแบบขนนกมีสามใบย่อยเรียงวงรอบ
รูปใบหอกกว้าง 5 เซนติเมตร ยาว10 เซนติเมตรใบอ่อนจะมีสีเขียวอ่อนใบแก่จะมีสีเขียวเข้มปลายใบแหลมโคนใบสอบเรียวขอบใบจักฟันเลื่อยคี่ดอกช่อ
แบบซี่ร่มออกที่ปลายยอดกลีบดอกติดกัน เป็นหลอดสีขาวไม่มีกลิ่นผลแห้งแล้วแตกที่ขอบตลอดความยาวของผลรูปร่างกลมผลอ่อนจะเป็นสีเขียวอ่อน
ผลแก่จะเป็นสีน้ำตาลเมล็ดจำนวนไม่มาก