หน้าแรก
       
       
  028-ไผ่ไร่    
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ไผ่ไร่

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-028

 

ไผ่สูงประมาณ 4 เมตร เป็นกอพุ่มกว้าง 3 เมตร ลำต้นเป็นปล้อง มีกิ่งย่อยแตกแขนงมาก คล้ายหนาม ลำต้นมีสีน้ำตาลอมเขียวเรียงตัวแบบพุ่ม รูปร่างแหลมใบขนาด 2 เฃนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สีของใบสีเขียว ปลายใบแหลม ขอบใบคม มีหน่อรับประทานได้