หน้าแรก
       
  027-ไผ่รวก    
       
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ไผ่รวก

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-027

 

ไผ่สูงประมาณ 3.55 รูปร่างทรงพุ่มกว้าง 3 เมตร ตามการแตกหน่อ ลำต้นตั้งตรง ลำต้นมีสีน้ำตาลอมเขียวเรียงตัวแบบพุ่ม รูปร่างแหลมใบขนาด 2 เฃนติเมตร สีของใบสีเขียว ปลายใบแหลม ขอบใบคม