หน้าแรก
       
  026-มะละกอ    
       
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง มะละกอ

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-026

 

ไม้ต้น สูง 6 เมตร เป็นพืชล้มลุก ลำต้นไม่มีแก่นกลวงด้านใน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รอบต้นบริเวณยอดรูปฝ่ามือเว้าเป็นแฉกลึก 7 แฉก ขนาดใหญ่ ดอก มีหลายประเภท คือดอกตัวผู้ ดอกตัวเมีย และดอกสมบูรณ์เพศเป็นดอกเดี่ยว หรือช่อ ดอก สีขาวผล เป็นผลสด รูปยาวรี ทรงกระบอก หรือกลม เมล็ดสีดำ