หน้าแรก
       
       
  025-มะยม    
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง มะยม

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-025

 

ไม้ต้นสูง 12.50 เมตรทรงพุ่มรูปเหลี่ยมกว้าง 2 เมตร ผิวลำต้นขรุขระแบบขนนกปลายคี่ใบกว้าง 3 เซนติเมตรยาว 6.5 เซนติเมตรใบอ่อนสีเขียวแดงใบแก่สีเขียวแก่ใบโคนมนปลายใบเรียวแหลมขอบใบเรียบดอกช่อเชิงหล่นดอกสีขาวไม่มีกลิ่นกลีบเลี้ยง 2 กลีบติดกัน 3 กลีบเกสรตัวผู้ 3 อัน เกสรตัวเมีย 10 อันรังไข่เหนือวงกลีบหนึ่งผลต่อหนึ่งเมล็ดผลอ่อนสีเขียวอ่อนๆผลแก่สีเหลืองอ่อนๆ