หน้าแรก
       
       
  024- ราชพฤกษ์    
       
 

 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ราชพฤกษ์

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-024

 

ไม้ต้นสูง 13.47 เมตรและทรงพุ่ม กว้าง 10 เมตร รูปร่างทรงเป็นทรงกระบอก ผิวของลำต้นจะแตกเป็นเส้น สีของลำต้นอ่อนจะมีสีน้ำตาลอ่อน สีของลำต้นแก่เป็นสีน้ำตาลแก่ ใบจะเป็นใบประกอบแบบขนนกและจะเป็นแบบขนนกปลายคี่ สีของใบอ่อนจะเป็นสีเขียวอ่อน ใบแก่จะเป็นสีเขียวเข้ม แผ่นใบมีขนาดกว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบขนกิ่งจะเรียงตรงข้าม รูปร่างแผ่นใบเป็นรูปไข่ปลายใบเรียวแหลมรูปร่างโคนใบมนรูปร่างของใบเรียบ ผลจะมีเนื้อหลายเมล็ดและเป็นฝัก