หน้าแรก
       
       
  021-มะค่าโมง    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง มะค่าโมง

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-021

 

ไม้ต้นสูงประมาณ 15 เมตร พุ่มกว้าง 5 ลำต้นมักมีปุ่มปมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เป็นช่อเรียงสลับกัน ช่อใบยาว 18 – 25 เซนติเมตร ใบย่อยรูปไข่ แกมรูปขอบขนานปลายใบมน มักจะเว้าตื้นๆ ตรงกลาง ฐานใบมนหรือตัดดอกออกเป็นช่อแตกแขนงที่ปลายกิ่ง สีแดงเรื่อๆ หรือสีแดงอมชมพู