หน้าแรก
       
       
  020-ฉ่ำฉา , ก้ามปู    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ฉ่ำฉา

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-020

 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 10 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 8 เมตร เปลือกต้นสีดำ เป็นเกล็ดโตแข็งใบประกอบแบบขนนก ยาว 20-30 เซนติเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร ใบย่อย ยาว 2 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร สีเขียวเข็ม ดอกช่อ ก้านชูเกสรตัวผู้โคนฝักยาวแบนหนาเมื่อแก่สีน้ำตาลอมดำ กลีบดอกเป็นเส้นเล็ก ๆ ยาว 1 เซนติเมตร สีขาวปลายแดง