หน้าแรก
       
       
  019-นนทรี    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง นนทรี

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-019

 

ไม้ต้นสูง 16 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 10 เมตร ลำต้น เปลือกสีเทาค่อนข้างเรียบ ทรงพุ่มรี กิ่งและก้านอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลแดงทั่วไป ส่วนกิ่งแก่เกลี้ยง ใบ เป็นช่อเรียงสลับเวียนกัน ยาว 20-27 ซม. ประกอบด้วยแขนงใบย่อยที่ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ 9-13 คู่ แขนงย่อยคู่ ใบย่อยเล็กรูปร่างคล้ายเมล็ดข้าวสารแบนๆ กว้างประมาณ 5 มม. ยาว 10-15 มม. มีกิ่งก้านแขนงมาก กลีบดอกป้อมบางและยับย่น โคนกลีบมีขนสีน้ำตาลอ่อน ฝักแบนๆ รูปรี ปลายและโคนสอบแหลม กว้างประมาณ 2 ซม. ยาว 5-12 ซม. สีน้ำตาลอมม่วง เมื่อแก่จัดจนแห้งเป็นเป็นสีน้ำตาลดำ แต่ละฝักมี 1-4 เมล็ด เมล็ดแข็งแรงรูปร่างและขนาดเท่าใบย่อย