หน้าแรก
       
       
  017-ไทร    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ไทร

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-017

 

ไม้ต้น สูง 15 เมตร ไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง กิ่งก้านห้อยย้อยมีรากอากาศ มีนำยางขาว เปลือกสีนำตาล ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีรูปไข่ กว้างปลายใบเรียวแหลม ดอก สีเหลือง หรือ สีนำตาล ออกเป็นช่อแบบมะเดื่อ ดอกย่อยฝังตัว ผลคล้ายมะเดื่อ ทรงกลมขนาด 5-8 มม.ออกเป็นคู่หรือ เดี่ยวตามซอกใบ ผลสุกสีส้นแดงเข้ม เมล็ดเล้กๆจำนวนมาก