หน้าแรก
       
       
  016-กัลปพฤกษ์    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง กัลปพฤกษ์

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-016

 

เป็นไม้ยืนต้นสูง 15 เมตร เปลือกนอกสีเทา แตกกิ่งต่ำทอดกิ่งก้านยาวขึ้นสู่ข้างบน ทรงพุ่มกว้าง 10 เมตร ใบ เป็นช่อ ยาวถึง 35 ซม. ใบย่อยมี 5-6 คู่ ปลายแหลมหรือเป็นติ่ง มีขนทั้งสองด้าน ด้านท้องใบจะมีขนหนาแน่นกว่าด้านหน้าใบ ก้านใบย่อยสั้นมาก ตลอดกิ่งมีใบประดับแทรกชัดเจน