หน้าแรก
       
       
  015-ยูคาลิปตัส    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ยูคาลิปตัส

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-015

 

ไม้สูง 6.65 เมตรทรงรูปโคนทรงสามเหลี่ยมกว้าง 2 เมตรผิวลำต้นหยาบเกร็ดแตกเป็นรอยๆแต่เป็นสีเขียวอ่อนใบประกอบแบบรูปแถบเรียงกันตรงข้ามกันปลายใบเรียวแหลมขอบใบเรียวดอกช่อกลีบดอกห่างกันระยะหนึ่งๆปลายแยกออกเป็น 1 กลีบในหนึ่งกลีบมี 2 เพศคือเพศผู้และเพศเมียโดยอาศัยลมพาเมล็ดไปหากันเสมอๆพร้อมที่จะผสมกันและมีเมล็ดที่เล็กมาก