หน้าแรก
       
       
  013-ต้นสัก    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ต้นสัก

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-013

 

ไม้ต้นสูงประมาณ 23.9 เมตร ทรงพุ่มรูปไข่กว้าง 2-3 เมตร ผิวลำต้นหยาบขรุขระแตกเป็นร่อง สะเก็ดสีน้ำตาล ใบประกอบขนนก เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบเรียงตรงข้ามรูปไข่กลับกว้าง 30 เฃนติเมตร ยาว 50 เฃนติเมตร ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ใบด้านล่างสีเขียวอ่อน โคนใบเรียว ปลายใบมน ขอบใบหยักมน ดอกช่อกระจะแยกแขนงออกที่ฃอกใบหรือปลายยอด สีขาวไม่มีกลิ่น ก้านช่อดอกยาว กลีบเลี้ยงจำนวน 4 กลีบ กลีบดอกแยกกันเป็น 4 กลีบ เกสรตัวผู้ 1 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ ผลแห้ง เปลือกแข็ง เปลือกกาบรูปถ้วย ผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล จำนวนเมล็ด 1 เมล็ดต่อ 1 ผล