หน้าแรก
       
       
  012-เต่าร้าง    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง เต่าร้าง

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-012

 

เป็นไม้ปาล์มชนิดแตกกอ สูง 5 เมตร เป็นกอขนาดเล็ก ลำต้นเป็นข้อมีสีแดงเข้มปนน้ำตาลจนเกือบดำ ใบ เรียงเวียนสลับ ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เป็นรูปหางปลา ปลายใบเว้า มีหยัก ฟันเลื่อย ใบมีสีเขียวเข้มทั้งหลังใบและใต้ใบ ใบย่อยเป็นรูปสามเหลี่ยม