หน้าแรก
       
       
  010-ตะเคียน    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง มะมื่น , กระบก

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-010

 

ตะเคียน ต้นสูง 25 เมตร ใบเดี่ยว เรียง สลับ รูปไข่แกมใบหอก กว้าง 6 ซม. ยาว15 ซม. เปลือกจะเรียบ ต้นใหญ่เปลือกแตกเป็นสะเก็ด เรือนยอดแน่นทึบเป็นพุ่มกลมหรือรูปกรวย กว้าง 20 เมตร กิ่งอ่อนเกลี้ยง เนื้อไม้สีน้ำตาลปนเหลือง เนื้อละเอียด