หน้าแรก
       
       
  008-ตะกู,ตุ้มหลวง    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพื้นเมือง ตะกู รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-008

 

สูง 27 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทรงพุ่มกว้าง 7 เมตร ใบเดียวเรียงตัวตรงข้ามเป็นคู่ ๆ ปลายใบมนหรือเป็นติงแหลม โคนใบป้าน เนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบมีขนสาก ๆ และมีสีเข้มกว่าทางท้องใบท้องใบมีขนนุ่มและจะหลุดร่วงไปเมื่อใบแก่ เส้นแขนงใบมี 14 คู่ เห็น ชัดทั้งสองด้าน