หน้าแรก
       
       
  005-ลิ้นไม้    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

 

ชื่อพื้นเมือง ลิ้นไม้

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-005

 

ไม้ต้นสูง 33 เมตร ทรงพุ่มรูปร่มกว้าง 4 เมตรผิวลำต้นหยาบขรุขระแตก เป็นรอยเล็กน้อยหรือเป็นสะเก็ดสีน้ำตาลใบประกอบแตกแขนงเรียงตามกิ่งก้านปลายใบมีลักษณะแหลมและใบเรียบ กลีบดอกเชื่อมต่อกันมีรังไข่อยู่เหนือวงกลีบผลมีลักษณะยาวคล้ายฝักผลอ่อนจะมีลักษณะเป็นสีเขียว ผลแก่จะลักษณะเป็นสีเขียวออกน้ำตาล