หน้าแรก
       
       
  004-ต้นขนุน    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

 

ชื่อพื้นเมือง สะเดา

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-001

ต้นขนุน

เป็นพืชบกกลางแจ้งความสูง 13.56 เมตร ความกว้าง 6 เมตรรูปร่างรูปไข่ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ผิวลำต้นเรียบเห็นปล้องไม่ชัดเจนสีของลำต้นต้นอ่อนจะเป็นสีเขียวต้นแก่สีเขียวเหลืองมียางสีขุ่นขาวชนิดของใบ ใบประกอบแบบขนนกสีของใบใบอ่อนสีเขียวใบแก่สีเหลืองขนาดของใบกว้าง 4 เซนติเมตรยาว 4 เมตรลักษณะพิเศษของใบสีเขียวการเรียงตัวของใบในกิ่งรายตรงข้ามรูปร่างของแผ่นใบรูปไข่ปลายใบแหลมรูปร่างโคนใบรอบเรียวลักษณะของใบเป็นขนขลุยมีดอกเป็นช่อดอกสีขาวติดกันจำนวน 3 กลีบกลีบดอกแยกกัน 3 กลีบมีกลิ่นหอมมีผลอ่อนสีเขียวผลแก่สีเขียวอ่อนเมล็ดรูปวงรี