หน้าแรก
       
       
  002-ขี้เหล็ก    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

 

ชื่อพื้นเมือง ขี้เหล็ก

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-002

 

ไม้ต้นสูงประมาณ 8 เมตร ทรงรูปโดยสามเหลี่ยมกว้าง 3 เมตร ผิวลำต้น ขรุขระ ต้นอ่อนสีออกเขียว ส่วนต้นแก่จะออกสีน้ำตาลใบแบบขนนกปลายคู่ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีน้ำตาลยาวประมาณ 6-8 เฃนติเมตร กว้าง 1-2 เฃนติเมตร เรียงตรงข้ามแผ่นใบมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกช่อกระจะแยกแขนง สีของดอก สีเหลือง ผลอ่อนสีเขียว ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลแห้งและแตกตามความยาวของผลเมล็ดจำนวนมาก