หน้าแรก
       
       
  001-สะเดา    
       
 

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

 

ชื่อพื้นเมือง สะเดา

รหัสพรรณไม้ 7-55160-002-001

 

ไม้ต้นสูงประมาณ 17.5 เมตรทรงพุ่มรูปไข่กว้าง 3 เมตร ผิวลำต้นหยาบ ขรุขระแตกเป็นร่องตามยาวไปประกอบแบบเรียงตรงข้ามใบย่อยเรียงตรงข้ามใบหอกกว้าง 2-3 เฃนติเมตร ยาว 7-8 เฃนติเมตร ใบด้านบนสีเขียวอ่อนใบด้านล่างสีเขียวเข้ม โคนใบมน ปลายใบแหลมเข็ม ขอบใบเป็นหยักหรือจักไม่เท่ากัน ดอกช่อแบบกระจะแยกแขนง ออกที่ฃอกและปลายใบสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอม ก้านช่อดอกยาว 3-5 เฃนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกัน กลีบดอกแยกกันรูปกากบาท ผลสด ผลเมล็ดเดี่ยวแข็ง ผลสีเหลืองอ่อน เมล็ดจำนวนมาก เรียตามแนวยาวของผลรูปรี กลมขนาดประมาณ 1 เฃนติเมตร สีขาวมีเยื่อบางๆสีขาวติดอยู่โดยรอบ