การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


การเผยแพร่ผลงานครู

ครูศิลป์ชัย  จิตตรง กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูสุณัฐชา  ยวงคำ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My Favorite Fables สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูมลฤดี  เตชะตา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง กรด-เบส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

* ครูจิราภา  อินสองใจ รายงานผลรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิตการเข้าชม

 

*****************************


 

*****************************

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาทอด ณ วัดกลาง ตำบลพระธาตุ

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านในวันที่ 27 ตุลาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

เมื่อ 20 มิ.ย. 61 เวลา 1000 น. คุณสุภาพ สิริบรรสพ เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ, พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 32, ร.อ.สายชล ชัยชนะ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ฐานบ้านปรางค์, คุณเอกชัย ตาเต็ง ผู้แทน บริษัท scg, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 38, คณะแม่บ้านตำรวจ, เจ้าหน้าที่ ตชด.325 และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิตฝายพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ในการนี้ได้เชิญ ร.ต.ณัฐพงษ์ ถิ่นโท หัวหน้าทีมครูฝายมีชีวิต กองพันทหารม้าที่ 15 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมเชิงวิชาการส้รางฝายมีชีวิตทางโรงเรียนพระธาตุได้จัดตั้งทีครูฝายฯ เยาวชนจำนวน 40 คนโดยมีหัวหน้าทีมครูฝายฯ เยาวชน จำนวน 8 คน ที่ได้รับจัดตั้งมาเป็นผู้เรียนรู้งานในภาคปฏิบัติ
ทั้งนี้ครูฝายฯ เยาวชนยังได้รับองค์ความรู้เรื่องการคัดไม้ไผ่ให้สามารถใช้งานได้กับงานโครงสร้างหลักตัวฝายฯ และการผูกรัดเชือกเพื่อยึกโยงโครงสร้างฝายฯ , การกรอกทรายใส่กรอบ, การพับกระสอบทรายและเรียงกระสอบทรายแบบลายเกล็ดปลา เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาฝายฯ ต่อไป

ข้อมูลพื้นที่ 

1.บ้านพร้าว หมู่ที่2 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ครัวเรือน 175 ครัวเรือน ประชากร 590 คน
2.ลำน้ำที่สร้าง ลำน้ำห้วยปลากั้ง พิกัด C7QPB 979391
3.พื้นที่ทั้งหมด 2450 ไร่
4.พื้นที่ทางการเกษตร 1200 ไร่
5.พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 500 ไร่
6.ผู้ประสานงาน(อาจารย์) อาจารย์ศิลป์ชัย จิตรตรง เบอร์โทรศัพท์ 098-7476801
7.ผู้รับผิดชอบ ส.ท. เอกชัญ เขื่อนเพ็ชร์ เบอร์โทรศัพท์ 093-1383466

ข้อมูลฝายฯ 

1.ชื่อฝายฝายพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ร.9
2.ขนาด กว้าง 3 ยาว 3 เมตร สูง 1.2 เมตร
3.ฝายมีชีวิตลำดับที่ 6 ของอำเภอเชียงกลาง
ลำดับที่ 46 ของจังหวัดน่าน
ลำดับที่ 848 ของประเทศไทย
4.วัสดุอุปกรณ์ - ไม้ไผ่ 700 ลำ
- กระสอบทราย 4500 ใบ
- เชือกใยยักษ์ 120 กก.
- ทราย 140 คิว
- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 5 เส้น
- วาล์วปิด-เปิด 2 ตัว
5.ระยะเวลาในการสร้าง 20 - 23 มิ.ย. 61
5.จำนวนคนงาน 200 คน/วัน

ความคืบหน้า

1.โครงสร้าง 50%
2.การยึดโยงโครงสร้างด้วยเชือก 50%
3.การกรอกกระสอบทราย 20%
4.ความคืบหน้าภาพรวม 40%

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

รูปภาพมอบฝ่ายมีชีวิต

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

********************************************************

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 13 เดือน สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.   


คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้ารับการอบรมโครงการบ่มเพาะยุวศิลปิน นาฏยศิลป์ ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7 โดย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนปัว
  กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำโดยดร.สมพร สามทองกล่ำ และคณะ ร่วมกับบุคลากรในเครือข่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ "ถอดบทเรียนโรงเรียนนวัตกรรมโครงการรักษ์ป่าน่าน สู่ศาสตร์การเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน" ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้นำชุมชน ในการนี้ดร.สมพร สามทองกล่ำ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้านเสริมสวยของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม PP Beauty Salon เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน วันที่ 3 สิงหาคม 2562 
  วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
  วันที่ 31 กรกฎาคม ตัวแทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดพร้าว
  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
  ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอเชียงกลาง
  นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางมลฤดี เตชะตา ครูผู้รับผิดชอบงานแผนงาน เข้าร่วมการอบรม เรื่อง The Future of Strategic Management โดย ดร.ชาญ คำภิระแปลง เป็นวิทยากร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนน่านนคร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีไทยแก่นักเรียน สนับสนุนโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพระธาตุ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองศาสนา บ้านน้ำคา ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ลานวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำสู่อาชีพ" โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน และสร้างรายได้ระหว่างเรียน วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ สามารถหารายได้ระหว่างเรียน และรู้จักการทำงานร่วมกัน วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมโดยนางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วย นางจิราภา อินสองใจ ครูผู้รับผิดชอบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 "Mental Health in a Changing World: The New Challenges" "โลกเปลี่ยนไป: มิติใหม่สุขภาพจิต" 18th Annual International Mental Health Conference ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดโครงการอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโดยแกนนำลูกเสือที่ผ่านการอบรมฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 
  ครู และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ Oxygen Run for Life ครั้งที่ 2 ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ปี อำเภอปัว จังหวัดน่าน วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พรรณไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เรื่องพรรณไม้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและชุมชน วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
  ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนแกนนำร่วมการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 69 รูป และกิจกรรมดำนา ในโครงการชวนกันทำดี "เข้าพรรษา...ข้าวนาบุญ" แสงทองของคนน่าน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ แปลงข้าวนาบุญ (แสงทองรีสอร์ท) 
  ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาของตำบลพระธาตุ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพร้าว

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 สนับสนุนโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดบ้านกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้าค่ายโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ทำดี ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ สนับสนุนโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน (พืชสวน)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

สัมมนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "พชอ.ร่วมคิด สุขภาพจิตร่วมใจ คนไทยมีความสุข" ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ "รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์" เพื่อรำลึกถึงพระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกของโลก และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

แกนนำนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมหว่านข้าว ในแปลง "ข้าวนาบุญ...แสงทองของคนน่าน" ซึ่งคุณชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

แกนนำนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนสาธิตการเลี้ยงสุกร ภายใต้ศูนย์สาธิตการเลี้ยงสุกรแบบผสมผสาน จัดโดย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมนำเสนอนิทรรศการในการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดีเด่น เขตสุขภาพที่ 1 ชุดที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562

 

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายศิลป์ชัย จิตตรง ครู ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน พร้อมด้วยนายเอกภักดิ์ แสงสุข และนายกิตติศักดิ์ ผาลี ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้นำสภานักเรียนซ่อมแซมฝายมีชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากกรมทหารพรานที่ 32

 

แกนนำนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท สนับสนุนโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 7 มิถุนายน 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปี 2562 ดังนี้
- พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
- กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
- พิธีถวายเครื่องราชย์สักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

 

นายอภินันท์ มิ่งเมือง ผู้กำกับลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จำนวน 9 นาย ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬากลาง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

 

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกันซ่อมแซมฝายมีชีวิต นำโดยครูฝายเยาวชน สภานักเรียน และคณะครู บุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์โดยกรมทหารพรานที่ 32 และศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร) สนับสนุนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562

 

ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพร้าว

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มาติดตามพิจารณาช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับภาค เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรม การบริหารจัดการขยะและการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นายสมเกียรติ อาจสังข์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนันตำบลพระธาตุ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพระธาตุ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศิษย์เก่า นักเรียน และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลพระธาตุ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะ และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากเครือข่ายการบริหารจัดการขยะในชุมชน บ้านขอน เทศบาลตำบลปัว ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งในการอบรมโรงเรียนได้เชิญเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการ ที่มีการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนร่วมอบรมดังกล่าวด้วย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรร

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา และแกนนำการบริหารจัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนและชุมชน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

คณะกรรมการติดตามความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) ติดตามความพร้อมของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนโครงการเรียน-รู้-รักษ์นก รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และฟังการสัมมนาวิชาการ "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ 4 เรื่อง "สร้างป่า สร้างรายได้" ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมงานสมโภชพระพุทธรูปมหาจักรพรรดิองค์ปฐม ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบชะตาบ้านเมือง ณ วัดเจดีย์ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในกิจกรรมอันเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ตัวแทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมงานทำบุญสืบชะตา ถวายผ้าป่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ โดยสนับสนุนผ้าป่า และโรงทาน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่หลวงจันทร์ สงวนฤทธิ์ คุณแม่ผู้ใหญ่ธนิก สงวนฤทธิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในคืนวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน

 

  
 
 
วิดีโอโรงเรียน