การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิติการเข้าชม

 

 

*****************************


 

ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมประจำปีการศึกษา 2563

ผลการสอบ

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามเอกสารหมายเลข 1-2 รับเกียรติบัตร      เชิดชูเกียรติ  และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2564 ในพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 

 

*****************************

 

 

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น.   

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน

 

  
 
 
วิดีโอโรงเรียน