การจัดกระบวนการเรียนการสอน

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิตการเข้าชม

 

 

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันเดิน-วิ่ง "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๗ "
โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร. ที่ จังหวัด นครนายก

นางสาวปรียานุช กานนท์ธนะกุล

                                           

*****************************

**********************************************************

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น.   

 

 

คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมอบรมการสอนคิด ตามแนวทาง Thingking School จากประเทศนิวซีแลนด์ "สร้างครูมืออาชีพด้วยหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู" 15-17 พ.ค. 2561 ณ โรงเรียนอบจ.เชียงราย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

ขอแสดงความยินดีกับทีมตะกร้อลอดห่วงหญิงและทีมวิ่ง 3x800 เมตร หญิง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 "เพชบุระเกมส์" ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งฝึกสอนโดยนายณรงค์ชัย ไชยสลี และนายจำลอง สุขสาร ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะจาก SCG กกต.น่าน และธนาคารน้ำใต้ดิน ที่ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการรายงานการจัดการศึกษา และช่วยวางแผน เสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

คืนสู่เหย้า ชาวพระธาตุ "ข้าวไม่ลืมกอ ลูก พ.พ.ไม่ลืมถิ่น" พิธีรดน้ำดำหัวครู อาจารย์และผ้าป่าศิษย์เก่า ในวันที่ 13 เมษายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

ขอบพระคุณท่านรองผอ.สพม.เขต 37 รองประสิทธิ์ อินวรรณา พร้อมคณะ มาเยี่ยมอาการจิรวัฒน์และคณะ ทีมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้าเยี่ยมจิรวัฒน์พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ณ โรงพยาบาลน่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ จากคณะกรรมการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน สพม. 37 สพป.น่าน เขต 1 และสพป.น่าน เขต 2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 12-14 มีนาคม 2561 สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัด พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 "ผูกแขน เอิ้นขวัญ วันอำลา" ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาโดย ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองผอ.สพม.37 ประธานคณะกรรมการการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเรียนพระธาตุพิทยาคม 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 25 ปี โดยมีชื่องานว่า "25 ปี รวมใจพระธาตุ พัฒนาคน พัฒนาชาติ สร้างปราชญ์ให้สังคม" พิธีทำบุญวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชียงกลางเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ได้จัดการอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมพร้อมกับนักเรียนบ้านดอนแก้ว  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววนิดา กะรัตน์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ฝึกสอนโดยคุณครูอภินันท์ มิ่งเมือง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขแก่นักเรียนหอพัก โดยได้จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่นักเรียนหอพัก ได้มีกิจกรรมแลกของขวัญ และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนหอพัก ใน วันที่ 29 ธันวาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม  ในวันคริศมาศ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 


โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน และสืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และสิ้นสุดเดือนมกราคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ช่วงเวลา 9.00 น.-1ุ2.00 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  นักเรียนชั้น ม.2 ม.4 และม.5 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" รุ่นที่ 3 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำเปือ โดยส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
  #ก้าวนี้ที่เชียงกลาง @น่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "ก้าว คนละ ก้าว" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยร่วมวิ่ง และสนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
 

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 14 ธันวาคม 2560 (การประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย ยังไม่ประกาศผล) โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 และทองแดง 1 และจะได้ไปแข่งขันระดับประเทศ เหรียญทอง ชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ

 

โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการนิเทศ SQip จากทีม Q Coach

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมงานโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ "กาดหมั้ว คัวเจียงก๋าง" ณ สวนสาธารณะอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมงานนมัสการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาไมย ประจำปี 2560 ณ ศาลเจ้าพ่อพญาไมย อ.เชียงกลาง จ.น่าน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมงานวิชาการอำเภอเชียงกลาง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนไตราษฏร์สามัคคี ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ และศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ 10 ชุมชน คู่คิดคู่สร้างโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ของธนาคารออมสิน  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬามัธยมจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2560  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560

ผล ได้ อันดับที่ 13 ของมัธยมจังหวัดน่าน

2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้ต้อนรับ

ผู้อำนวยการ พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมคณะ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาไปส่ง

ผู้อำนวยการ ชุติมา ก้อนสมบัติ เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน  ในวันที่ 30 ตุุลาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม วันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 25ุ60 ช่วงเวลา 07.00 น. - 10.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมงานกฐินพระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ช่วงเวลา 08.00 น. - 1ุ2.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม การเรียนรูัเพศศึกษา มีภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ ห่างไกลเอดส์และอบายมุข โดยมีคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลอำเภอเชียงกลาง รพ.สต.เปือ รพ.สต.พระธาตุ เข้าให้ความรู้ วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ช่วงเวลา 13.00 น.-1ุ7.00 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง SQIP:School Quality Improvement Program 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายศิลปะ Art&Com สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันครบรอบวันสถาปณาโรงเรียน ณ อาคารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการประเมินงานประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยคณะกรรมการ จากสพม.37 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 08.30 น. - 12.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน