การจัดกระบวนการเรียนการสอน

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


การเผยแพร่ผลงานครู

ครูศิลป์ชัย  จิตตรง กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ครูสุณัฐชา  ยวงคำ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด My Favorite Fables สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครูมลฤดี  เตชะตา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่อง กรด-เบส  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

* ครูจิราภา  อินสองใจ รายงานผลรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิตการเข้าชม

 

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันเดิน-วิ่ง "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๗ "
โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร. ที่ จังหวัด นครนายก

นางสาวปรียานุช กานนท์ธนะกุล

*****************************


 

*****************************

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาทอด ณ วัดกลาง ตำบลพระธาตุ

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านในวันที่ 27 ตุลาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

เมื่อ 20 มิ.ย. 61 เวลา 1000 น. คุณสุภาพ สิริบรรสพ เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ, พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 32, ร.อ.สายชล ชัยชนะ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 ฐานบ้านปรางค์, คุณเอกชัย ตาเต็ง ผู้แทน บริษัท scg, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 38, คณะแม่บ้านตำรวจ, เจ้าหน้าที่ ตชด.325 และจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิตฝายพอเพียงตามรอยพ่อหลวง ร.9 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ในการนี้ได้เชิญ ร.ต.ณัฐพงษ์ ถิ่นโท หัวหน้าทีมครูฝายมีชีวิต กองพันทหารม้าที่ 15 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมเชิงวิชาการส้รางฝายมีชีวิตทางโรงเรียนพระธาตุได้จัดตั้งทีครูฝายฯ เยาวชนจำนวน 40 คนโดยมีหัวหน้าทีมครูฝายฯ เยาวชน จำนวน 8 คน ที่ได้รับจัดตั้งมาเป็นผู้เรียนรู้งานในภาคปฏิบัติ
ทั้งนี้ครูฝายฯ เยาวชนยังได้รับองค์ความรู้เรื่องการคัดไม้ไผ่ให้สามารถใช้งานได้กับงานโครงสร้างหลักตัวฝายฯ และการผูกรัดเชือกเพื่อยึกโยงโครงสร้างฝายฯ , การกรอกทรายใส่กรอบ, การพับกระสอบทรายและเรียงกระสอบทรายแบบลายเกล็ดปลา เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาฝายฯ ต่อไป

ข้อมูลพื้นที่ 

1.บ้านพร้าว หมู่ที่2 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ครัวเรือน 175 ครัวเรือน ประชากร 590 คน
2.ลำน้ำที่สร้าง ลำน้ำห้วยปลากั้ง พิกัด C7QPB 979391
3.พื้นที่ทั้งหมด 2450 ไร่
4.พื้นที่ทางการเกษตร 1200 ไร่
5.พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์ 500 ไร่
6.ผู้ประสานงาน(อาจารย์) อาจารย์ศิลป์ชัย จิตรตรง เบอร์โทรศัพท์ 098-7476801
7.ผู้รับผิดชอบ ส.ท. เอกชัญ เขื่อนเพ็ชร์ เบอร์โทรศัพท์ 093-1383466

ข้อมูลฝายฯ 

1.ชื่อฝายฝายพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ร.9
2.ขนาด กว้าง 3 ยาว 3 เมตร สูง 1.2 เมตร
3.ฝายมีชีวิตลำดับที่ 6 ของอำเภอเชียงกลาง
ลำดับที่ 46 ของจังหวัดน่าน
ลำดับที่ 848 ของประเทศไทย
4.วัสดุอุปกรณ์ - ไม้ไผ่ 700 ลำ
- กระสอบทราย 4500 ใบ
- เชือกใยยักษ์ 120 กก.
- ทราย 140 คิว
- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 5 เส้น
- วาล์วปิด-เปิด 2 ตัว
5.ระยะเวลาในการสร้าง 20 - 23 มิ.ย. 61
5.จำนวนคนงาน 200 คน/วัน

ความคืบหน้า

1.โครงสร้าง 50%
2.การยึดโยงโครงสร้างด้วยเชือก 50%
3.การกรอกกระสอบทราย 20%
4.ความคืบหน้าภาพรวม 40%

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

รูปภาพมอบฝ่ายมีชีวิต

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

********************************************************

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 4 เดือน มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.   

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดพะเยา 20-24 ธันวาคม 2561

เหรียญเงิน การแข่งขันมายากล ม.1 - ม.6

เหรียญเงิน การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1 - ม.6

เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.ต้น

เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1 - ม.3

เหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1 - ม.3

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการอบรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเปือ

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาศึกษา ได้อนุเคราะห์เครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียน

ขอบพระคุณคุณชรินทร์รัตน์ สีมาเหล็ก คณะกรรมการสถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ได้บริจาคไม้กวาดให้กับโรงเรียนในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมนำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ร่วมการแสดงพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรแดนดินส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน“แอ่วงานส้มสีทอง ของดีวิถีทุ่งช้าง” 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เทศบาล อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปี 2561 มณฑลทหารบกที่ 38 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

คณะครูบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้าร่วมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ วัดรัชดา อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ครูงานทะเบียนนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา แจ้งนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมงานมหกรรมเสริมสร้างความรู้ สู่ทักษะชีวิต "เด็กเชียงกลางยุค 4.0" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรม "เกี่ยวความดี" "ข้าว" นาบุญ แสงทองของคนน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และนายธวัช จรัสวรภัทร เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จัดพิธีเทอดพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมขบวนแห่พิธียกเสาหลักเมืองอำเภอเชียงกลาง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬามัธยมจังหวัดน่าน น่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขัน

นางสาวอนงค์นาถ ร่มเย็น เหรียญเงิน รายการทุ่มน้ำหนัก และนางสาวพัชรินทร์ วงศ์ษา เหรียญทองแดง รายการเขย่งก้าวกระโดด ในการแข่งขันกรีฑามัธยม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วย ครูศิลป์ชัย จิตตรง และครูฝายเยาวชนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ท่านสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชีียงกลาง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยคณะ ได้นำงบประมาณ จำนวน 3,500 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนายจิรวัฒน์ สอนสุภาพ นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะต้องผ่าตัดปิดกะโหลกในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมโครงการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน สนับสนุนโดย สสส. และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงกลาง คุณจินตนา แสงจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ และคุณสุมิตรา พรานฟาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมทานก๋วยสลาก สืบสานประเพณี ณ วัดสร้อยพร้าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมงานกฐิน ณ วัดดอนแก้ว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนรับรางวัลการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพ ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม วันที่ 27 ตุลาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรร

 

คณะนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดโครงการอบรมศิลปะการจัดตกแต่งผ้า จีบผ้า ผูกผ้า เพื่อใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ในพิธี หรือกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านในตำบลพระธาตุ และแกนนำนักเรียน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ท่านสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชียงกลาง ท่านจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และทีมงาน ได้มอบวัสดุกู้ชีพกู้ภัยแก่โรงเรียนตามโครงการฝึกอบรม 1 โรงเรียน 1 ทีม กู้ชีพกู้ภัย ในวันที่ 19 กันยายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานประชุมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 13 กันยายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip) ในวันที่ 12 กันยายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้าร่วมการอบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ในวันที่ 12 กันยายน 2561 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ร่วมกับ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ และโรงพยาบาลเชียงกลาง

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการนิเทศติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการบริโภคผัก และผลไม้ปลอดภัยในโรงเรียน โดยท่านดร.มาโนช ชายครอง และทีมงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันที่ 8 กันยายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ครั้งที่ 68 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 48 รายการ มีผลการแข่งขัน ดังนี้
เหรียญทอง 26 รายการ 56.52%
เหรียญเงิน 7 รายการ 15.22%
เหรียญทองแดง 11 รายการ 23.91%
เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ 4.35%

สรุปเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดพะเยา จำนวน 6 รายการ 12.50%

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม. เขต 37 นางสาววิไลลักษณ์ กานนท์ธนกุลเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีนักเรียนสังกัดเข้านำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 4 คน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนตัวแทนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมตลาดประชารัฐต้องชม "กาดสามวัด" วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ วัดหนองแดง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุ 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ถวายพระพรชัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดโครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ ในโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วันที่ 9 สิงหาคม 2561 วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ สนับสนุนโครงการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรม โครงการชวนกันทำดี กิจกรรม "ข้าว"...นาบุญ แสงทองของคนน่าน ณ ทุ่งนาแสงทองรีสอร์ท โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอเชียงกลางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านร่วมกับชมรมท่องเที่ยวน่านเหนือ สโมสรไลออนส์เชียงกลาง และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนและครูตัวแทนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมค่ายสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรกรยุคใหม่ Smart Farmer Gen Z รุ่นที่ 5 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ ไร่จุฑามาศรีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

คณะศึกษานิเทศก์ นำโดยนายสมเพ็ชร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร "รักษ์ป่าน่าน" ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเพาะเลี้ยงกบนาและการเลี้ยงไส้เดือน ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

"รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์ ขจัดสิ้นยาเสพติด" โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยต่างๆ และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับภาค

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน รายงานการปฏิบัติราชการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนโยบายการพัฒนาการศึกษา ให้ความรู้เรื่องฝายมีชีวิต โดยวิทยากรครูฝาย กรมทหารพรานที่ 32 ขอบพระคุณผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 23 พฤษภาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมอบรมการสอนคิด ตามแนวทาง Thingking School จากประเทศนิวซีแลนด์ "สร้างครูมืออาชีพด้วยหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู" 15-17 พ.ค. 2561 ณ โรงเรียนอบจ.เชียงราย

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน