การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิติการเข้าชม

 

 

*****************************


 

*****************************

 

 

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 22 เดือน ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.   


   
   
   ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกนกรัตน์ สุขทอง ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” ของนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ประจำปี 2563 และยินดีกับคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลชมเชย
   วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 คณะครูแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) และการอบรมภาษาไทย สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา และธนาคารกสิกรไทย ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมอบรองเท้าและถุงเท้านักเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมแก่นายวีรวัฒน์ ขอดเตชะ ที่เป็นผู้ร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ”
  วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม แสดงความยินดีกับคุณครูนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ ในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์ร่วมทบทวน ปรับปรุง แก้ไขงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องพฤกษศาสตร์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ที่อนุเคราะห์พันธุ์ปลากินพืช เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนตามโครงการเลี้ยงปลากินพืชในวันที่ 14 ตุลาคม 2563
คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมจิตอาสา และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง
“ถวายบังคมพระบรมนาถ กราบพระบาท น้อมรำลึก พระภูมี” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตั้งสัตย์ปฏิญาณการทำความดี ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเยี่ยมเด็กหญิงทิพย์รดา รุ่งเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งป่วยด้วยโรคไต พร้อมมอบข้าวสารที่ได้รับอนุเคราะห์จากวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม และทุนการศึกษาซึ่งได้รับการอนุเคราะห์โดยครอบครัวคุณพีรพงศ์ อินไชย (ร้านเสริมสวยแก้ว) และได้ติดตามนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมงานกฐินวัดพร้าวและวัดหัวน้ำ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563
  นักเรียนฟ้อนรำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ฟ้อนรำบวงสรวงงานยกฉัตร ยกช่อฟ้า และร่วมงานกฐินวัดสร้อยพร้าว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมขบวนแห่และโรงทาน งานทำบุญกฐินวัดกลาง วันที่ 10 ตุลาคม 2563
นักเรียนนาฎศิลป์โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมฟ้อนรำพื้นเมืองและระบำชาติพันธุ์ต้อนรับคณะทำบุญกฐินวัดกลาง วันที่ 9 ตุลาคม 2563
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะครูนำนักเรียนพัฒนาวัดกลางเพื่อเตรียมรับงานทำบุญทอดกฐิน
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ตำรวจโรงเรียน สถานีตำรวจภูธเชียงกลาง ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมอบทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานฯ แก่นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นักเรียนแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” พิธีมุทิตาจิตในงานเกษียณอายุราชการของคุณครูสมร พิมพ์มาศ และคุณกิตติพงษ์ หน่อท้าว ได้รับเกียรติจากนายเสรี พิมพ์มาศ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมไร่จุฑามาศ รีสอร์ท
  พิธีมุทิตาจิตคุณครูสมร พิมพ์มาศ และคุณกิตติพงศ์หน่อท้าว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 
วันที่ 29 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจาก ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยนางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และนายวีรวัฒน์ ขอดเตชะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศด้านการมีพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

วันที่ 27 กันยายน 2563 นางณัฐชยา เม็นไธสง รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เพื่อจัดทำชุดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่าน โดยถ่ายทำสารคดีโครงการ เรียน-รู้-รักษ์นก กิจกรรม “ละอ่อนน่าน ฮักป่า ฮักนก” ของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 
“มุทิตา กษิณาลัย” คุณครูสมร พิมพ์มาศ คุณกิตติพงษ์หน่อท้าว และผู้เกษียณอายุราชการ โดยสมาคมครูอำเภอเชียงกลาง ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท 
  วันที่ 25 กันยายน 2563 นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางสมร พิมพ์มาศ ครู และนายกิตติพงศ์ หน่อท้าว พนักงานขับรถโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ จังหวัดแพร่ 
วันที่ 12 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในพื้นที่จังหวัดน่าน สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแก่นักเรียน ในวันที่ 11 กันยายน 2563 
วันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (พระอธิการเสน่ห์ อุฎฐาโน) เยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนางสาวภูรีรัตน์ พิมเสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประสานองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุให้การช่วยเหลือในเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาลน่านแก่ผู้ปกครองของนักเรียน 
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับนักเรียนและเยาวชนตำบลพระธาตุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชนน่าน โดยนายสุเมษ สายสูง วิทยาลัยชุมชนน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดยนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นางสาวปาริฉัตร พิมสาร และนายปิยะพนธ์ ทวีวรรณ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนน่าน วันที่ 6 - 7 กันยายน 2563 
นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนแกนนำร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนแกนนำ เอดส์ เพศศึกษา จังหวัดน่าน ค่าย 13 ปีที่ก้าวไกล สู่จุดหมายเพื่อเยาวชน” ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกุล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วันที่ 4 - 5 กันยายน 2563 
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นักเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน และสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน โดยการหารือร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแผนชุมชนท้องถิ่น แบบพลเมืองประชารัฐ และสามารถพัฒนาเครือข่ายด้านการวางแผนในระดับชุมชนท้องถิ่น วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพดี และป้องกันโรคเชิงรุก โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลฟันของนักเรียน และปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มมีผลต่อสุขภาพ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  วันที่ 3 กันยายน 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผอ. สพม.37 นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา นางสาวกัลยา สุรีย์ และนายอรรถพล ศิริมูล ศึกษานิเทศก์ ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติเปิดร้านกาแฟ “พระธาตุคาเฟ่” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วันที่ 2 กันยายน 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะการปฏิเสธสารเสพติด และทักษะการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์วัยใส ของเยาวชนตำบลพระธาตุ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระธาตุ ดาบตำรวจทิวา บุญเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ดาบตำรวจสมดุลย์ คำวงค์ สถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง ผู้อำนวยการจำปา ละออ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ คุณอรไท พิพิธพัฒน์ไพสิฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขียงกลาง และคุณนาวี สินธุมาศ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีสากล วงโยธวาทิต วิทยากรโดยนายกิติศักดิ์ มะโน ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางสาวกนกรัตน์ สุขทอง ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลนักเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2563 
  นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภินันท์ มิ่งเมือง ครู และนักเรียนแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมประชุมสัมมนาเพื่มประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเชียงกลาง  วันที่ 28 สิงหาคม 2563 
  นายสมเดช สายน้ำน่าน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางจิราภา อินสองใจ ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมหารือภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียน ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท วันที่ 27 สิงหาคม 2563 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน

 

  
 
 
วิดีโอโรงเรียน