การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ละอ่อนน่าน รักษ์ป่า รักษ์นก

การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                                                           โมเดลโรงเรียนปลอดขยะและกระบวนการ                         

การดำเนินงานโรงเรียนและห้องสมุดรักการอ่าน                                                                     

* การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

* การดำเนินโครงการ SQip โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
* การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 


สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิติการเข้าชม

 

 

*****************************


 

*****************************

 

 

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพุธ ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.   


   
  คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา เตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงงานร่วมกับนักเรียนแกนนำในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนางสาวเขมจิรา เพตะกร ศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ขอให้ดวงวิญญาณสู่สุคติสัมปรายภพด้วยเถิด
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมส่งตัวคุณครูอภินันท์ มิ่งเมือง ณ โรงเรียนบ้านส้าน “คุรุราษฎร์รังสรรค์”
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมส่งตัวคุณครูมลฤดี เตชะตา ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการอบรมโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดพิ