สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สถิตการเข้าชม

 

 

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันเดิน-วิ่ง "เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๕๗ "
โรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร. ที่ จังหวัด นครนายก

นางสาวปรียานุช กานนท์ธนะกุล

                                           

*****************************

เรียนเชิญ ลูกฟ้า-เหลือง นักเรียน คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา และเครือข่ายสถานศึกษาทุกท่าน ร่วมงานวันก่อตั้งโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ครบรอบ 25 ปี "25 ปี รวมใจพระธาตุ พัฒนาคน พัฒนาชาติ สร้างปราชญ์ให้สังคม" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

**********************************************************

    *****************************************

   

แก้ไขล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.   

 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ได้จัดการอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมพร้อมกับนักเรียนบ้านดอนแก้ว  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววนิดา กะรัตน์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ฝึกสอนโดยคุณครูอภินันท์ มิ่งเมือง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมมอบความสุขแก่นักเรียนหอพัก โดยได้จัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่นักเรียนหอพัก ได้มีกิจกรรมแลกของขวัญ และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนหอพัก ใน วันที่ 29 ธันวาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม  ในวันคริศมาศ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 


โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน และสืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และสิ้นสุดเดือนมกราคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ช่วงเวลา 9.00 น.-1ุ2.00 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  นักเรียนชั้น ม.2 ม.4 และม.5 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ค่ายเยาวชนต้นน้ำ" รุ่นที่ 3 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำเปือ โดยส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
  #ก้าวนี้ที่เชียงกลาง @น่าน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "ก้าว คนละ ก้าว" เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยร่วมวิ่ง และสนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
 

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 14 ธันวาคม 2560 (การประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย ยังไม่ประกาศผล) โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 และทองแดง 1 และจะได้ไปแข่งขันระดับประเทศ เหรียญทอง ชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ

 

โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมรับการนิเทศ SQip จากทีม Q Coach

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมงานโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ "กาดหมั้ว คัวเจียงก๋าง" ณ สวนสาธารณะอำเภอเชียงกลาง จ.น่าน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมงานนมัสการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาไมย ประจำปี 2560 ณ ศาลเจ้าพ่อพญาไมย อ.เชียงกลาง จ.น่าน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมงานวิชาการอำเภอเชียงกลาง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนไตราษฏร์สามัคคี ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ และศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ 10 ชุมชน คู่คิดคู่สร้างโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ของธนาคารออมสิน  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬามัธยมจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2560  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560

ผล ได้ อันดับที่ 13 ของมัธยมจังหวัดน่าน

2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้ต้อนรับ

ผู้อำนวยการ พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมคณะ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาไปส่ง

ผู้อำนวยการ ชุติมา ก้อนสมบัติ เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน  ในวันที่ 30 ตุุลาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม วันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 25ุ60 ช่วงเวลา 07.00 น. - 10.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้นำนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมงานกฐินพระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ช่วงเวลา 08.00 น. - 1ุ2.00น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม การเรียนรูัเพศศึกษา มีภาวะเจริญพันธุ์สมบูรณ์ ห่างไกลเอดส์และอบายมุข โดยมีคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลอำเภอเชียงกลาง รพ.สต.เปือ รพ.สต.พระธาตุ เข้าให้ความรู้ วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

   

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม  วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ช่วงเวลา 13.00 น.-1ุ7.00 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ โรงเรียนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง SQIP:School Quality Improvement Program 

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายศิลปะ Art&Com สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 ใน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันครบรอบวันสถาปณาโรงเรียน ณ อาคารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการประเมินงานประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โดยคณะกรรมการ จากสพม.37 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ช่วงเวลา 08.30 น. - 12.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเรียนพระธาตุพิทยาคม 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานตำรวจสันติบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกรักสถานบัน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เวลา 08.30-16.00 น.

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนพระธาตุพิทยามคมได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ และร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม
  คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และหน่วยงานข้าราชการ ประชาชน ต.พระธาตุ ได้ทำบุญตักบาตรถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30-10.30 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

   
  คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมงานสวดถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดกลาง ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน วันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00-16.30 น. 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

 

คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมงานวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน     วันที่ 23 ตุลาคม 2559 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

 

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ วิทยาเขตน่านเหนือ ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนปัว

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิการออกเสียงประชามติ  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพร้าว ต.พระธาตุ

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้ ให้นักเรียนได้ปลูกต้นกาแฟ ภายในโรงเรียน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และหารายได้ระหว่างเรียน ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

   

คณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

  คณะศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ได้ร่วมทำบุญจัดกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 1 มกราคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

        นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์


link หน่วยงาน